Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δίνει ειδική βαρύτητα στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή όπως η λήψη πρωτοβουλιών, η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Τα πρώτα εξάμηνα συνίστανται σε συστηματική διδασκαλία με ποικίλες μορφές (θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, εργασίες, σεμινάρια, μελέτες και έρευνα πραγματικών περιπτώσεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις). Το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται σε δύο κατευθύνσεις, τις οποίες το Τμήμα ενεργοποιεί και αδρανοποιεί ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι φοιτητές ακολουθούν μία από τις κατευθύνσεις επιλέγοντας τα αντίστοιχα κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα. Αναλυτικά η δομή του πρόγραμματος σπουδών είναι:
Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών, ένα σύνολο μαθημάτων γενικών γνώσεων δίνουν ένα βασικό επιστημονικό πλαίσιο προσανατολισμένο σε τεχνολογική κατεύθυνση στις θεματικές περιοχές του Τμήματος.
Στην συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), τα οποία εφοδιάζουν τους φοιτητές με ένα πιο συγκροτημένο πλαίσιο γνώσεων σε αντικείμενα άμεσα συσχετισμένα με το επαγγελματικό τους πεδίο. Τα μαθήματα αυτά εξυπηρετούν διπλό στόχο: δημιουργούν μία στέρεα γνωστική υποδομή για τα μαθήματα ειδικότητας και αποτελούν αρχικά εφόδια για συγκεκριμένες εξειδικεύσεις σχετικά με την πτυχιακή ή την πρακτική άσκηση) και την συνέχιση των σπουδών (μεταπτυχιακά).
Ο επόμενος κύκλος μαθημάτων αναφέρεται σε Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), με τα οποία ο φοιτητής συμπληρώνει το πεδίο των γνώσεων του. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αναπτύσσει σφαιρικά όλους τους άξονες επαγγελματικής δραστηριότητας που συνάδουν με τον Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Η γενική γραμμή διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας αποσκοπεί στην ικανότητα άμεσης ενασχόλησης στα συγκεκριμένα πεδία.
Παράλληλα με την δόμηση αυτής της αλληλουχίας μαθημάτων, οι σπουδές περιλαμβάνουν και μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, οικονομίας και νομοθεσίας (ΔΟΝΑ). Τα μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας του Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και βοηθούν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, γραφείων, οργανισμών και υπηρεσιών.
Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αυτοδυναμίας στην ανάλυση, ανάπτυξη και παρουσίαση ενός θέματος το οποίο σχετίζεται με: τεχνολογικό προϊόν ή υπηρεσία, έρευνα και επεξεργασία στατιστικών, οικονομικών ή κοινωνικών δεδομένων, θεωρητική ανάλυση φυσικών φαινομένων ή μαθηματικών μοντέλων που έχουν άμεση σύνδεση με το αντικείμενο του ηλεκτρολόγου και λειτουργία πειραματικών διατάξεων. Τα αντικείμενα των πτυχιακών εργασιών προέρχονται από πραγματικά προβλήματα, ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά παραδείγματα.
Η εξάμηνη πρακτική άσκηση εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του φοιτητή σαν επαγγελματία. H πρακτική άσκηση φέρνει τον φοιτητή του τμήματος σε άμεση επαφή υπό πραγματικές συνθήκες με το εργασιακό περιβάλλον, εφοδιάζοντάς τον με την βασική επαγγελματική εμπειρία και προσανατολίζοντάς τον σε καλύτερες μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας.

Οδηγός Σπουδών

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-14