Προσωπικό

Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

1) Ζαχαρενάκης Εμμανουήλ, Kαθηγητής, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός.

Τηλέφωνο: 2810379702 /2810379723

e-mail: zacharen@staff.teicrete.gr

2) Παρασχάκης Χαράλαμπος, Eπίκουρος Kαθηγητής, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τηλέφωνο: 2810379877/2810379850

e-mail: ch.parash@gmail.com

3) Μουτσοπούλου Αμαλία, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός.

Τηλέφωνο: 2810379729 /2810379760

e-mail: amalia@staff.teicrete.gr

Τα μέλη Ε. Π. του Τμήματος έχουν ενταχθεί με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών .

 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε. ΤΕ. Π.)

1) Βαρδάκη Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τηλέφωνο:281037 9726

e-mail: svardaki@staff.teicrete.gr

2) Κυπριωτάκης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Τηλέφωνο: 2810379735

e-mail: kyprg@staff.teicrete.gr

 

Διοικητικό Προσωπικό (Δ. Π.)

Στεφανάκη Ελευθερία

Τηλέφωνο: 2810379713

e-mail: elefther@staff.teicrete.gr