Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Συντήρησης

Το Τμήμα Συντήρησης του Ιδρύματος υποστηρίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του ΤΕΙ στην συντήρηση των εγκαταστάσεων, στην επισκευή των κτιρίων, στην συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβ

Subscribe to Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών