Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία:

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΕΙ Κρήτης
71500 Ηράκλειο, Κρήτη

Subscribe to Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής