Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο

Το νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) και Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του

Εγγραφή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο