Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

«Επαφή με την πραγματικότητα. Η κρίση φέρνει και ευκαιρίες»

‘Πέρα από τα Όρια’ ωθούν τους φοιτητές της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ανώτατα στελέχη από εταιρίες όπως ΙΚΕΑ, Sunlight...

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προέκυψε το 2013 από τη συγχώνευση δύο πρώην Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας - συγκεκριμένα, του τμήματος Λογιστικής με έδρα το Ηράκλειο και

Εγγραφή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής