Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων

Κουνηθήκατε; Online-ερωτηματολόγιο στην περίπτωση σεισμού του ΕΓΣ

Το ΕΓΣ δημιούργησε ένα online-ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται σε περίπτωση σεισμού για τη συλλογή παρατηρήσεων και τη δημιουργία μακροσεισμικής...

Subscribe to Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων