Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων

Κουνηθήκατε; Online-ερωτηματολόγιο στην περίπτωση σεισμού του ΕΓΣ

Το ΕΓΣ δημιούργησε ένα online-ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται σε περίπτωση σεισμού για τη συλλογή παρατηρήσεων και τη δημιουργία μακροσεισμικής...

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (...

Εγγραφή στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων