Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία:

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΤΕΙ Κρήτης

ΤΘ 1939

Subscribe to Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων